Έναρξη Μαθημάτων

 

       Μαθητών 

 Τα μαθήματα στο κέντρο γερμανικής γλώσσας Λέξημα θα αρχίσουν

  για τα τμήματα πτυχίων Β1 και Β2 την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου

  και για τα απλά μας τμήματα Ρ1, Ρ2, Ρ3 την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

Οι ώρες θα ανακοινωθούν στο κέντρο μας.

 

      Ενηλίκων/Φοιτητών

Τα μαθήματα στο κέντρο γερμανικής γλώσσας Λέξημα θα αρχίσουν

για όλα τα τμήματα από 3 Οκτωμβρίου.

Οι ώρες θα ανακοινωθούν στο κέντρο μας.

 

*** Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο 694 88 89 88 3