Ατομικό Πρόγραμμα

Πέρα από τη βασική δομή διαθέτουμε ένα ατομικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ακολουθούμε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στις δύο πρώτες τάξεις μας (Ε΄+ΣΤ΄ Δημοτικού). Μετά το πέρας των πρώτων δύο διδακτικών ετών καλούνται οι μαθητές μας να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προγράμματα σπουδών: απλό ή εντατικό. Με το απλό θα οδηγηθούν στην απόκτηση του ZertifikatB2 (επιπέδου Lower) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (σύνολο 5) και με το εντατικό μέσα στα επόμενα δύο (σύνολο 4).

Σεβόμαστε τον πολύτιμο και περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι μαθητές μας και θέλουμε να τους απαλλάξουμε από περιττές παρακολουθήσεις. Μπορούν να κερδίσουν χρόνο σπουδών, εφόσον είναι βέβαια ικανοί να αντεπεξέλθουν στους όρους που θέτει το κάθε πτυχίο και να αποκτήσουν και τα 4 σημαντικά πτυχία της Γερμανικής Γλώσσας  (Β1, B2, C1 και C2) μέχρι και την Β΄ Λυκείου, ξεκινώντας από την Ε΄ Δημοτικού.

Η απόκτηση των περαιτέρω και τελευταίων 2 πτυχίων (C1+C2) απαιτεί την παρακολούθηση τουλάχιστον ενός-δύο επιπλέον έτους το καθένα.