Ειδικά Τμήματα

Τμήμα ειδικά για τους μαθητές που δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα για κάποιο πτυχίο, αλλά θα ήθελαν να έχουν ένα άριστο βαθμολογικό αποτέλεσμα στο μάθημα των Γερμανικών του σχολείου. Έτσι δημιουργήσαμε τμήματα υπερεντατικά που ξεκινούν και ολοκληρώνονται  το Σεπτέμβρη. Έτσι και το καλοκαίρι τους απολαμβάνουν και το χειμώνα τους δεν επιβαρύνουν.