Προτεινόμενη Ηλικία Έναρξης

Προτεινόμενη ηλικία έναρξης  εκμάθησης Γερμανικών: Ε΄ Δημοτικού.

Η περίοδος έναρξης συμπίπτει μεν με την ταυτόχρονη έναρξη της διδασκαλίας των Γερμανικών στο σχολείο. Ωστόσο όμως οι ρυθμοί μας είναι πιο εντατικοί και το πρόγραμμα μας τόσο ολοκληρωμένο, που σε πολύ σύντομο διάστημα υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις του σχολείου. Άλλωστε, έως τότε έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει τη μητρική τους Γλώσσα και τη δομή της Αγγλικής.