Μάθε Γερμανικά με ουσιαστικό τρόπο

 

Το ΛΕΞΗΜΑ έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές και ενήλικες/φοιτητές, που ζουν στο σήμερα, αντιλαμβάνονται τη σημασία της γλωσσομάθειας και την ανάγκη για Διά Βίου Μάθηση και Κατάρτιση στην αγορά του 21ου αιώνα.

Εξετάζουμε σοβαρά την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και γνωρίζουμε ότι οι προοπτικές εμπέδωσής της είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούμε βοηθούν παιδιά και ενήλικες να εισέλθουν στο γλωσσικό σύμπαν της γερμανικής γλώσσας, τους μηχανισμούς της, τη φωνητική, τη γραμματική, τη δομή την ψυχολογία, την… ψυχή της!

Γιατί για το ΛΕΞΗΜΑ τα γερμανικά δεν είναι απλώς ένα σύνολο λέξεων που κατανοείται με βάση κάποιους κανόνες, γραμματικούς ή συντακτικούς… κι αυτό είναι όλο! Η γερμανική γλώσσα είναι ένας συνδυασμός ηχητικών συνόλων, που μεταφέρουν στους άλλους τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας.

Γι’ αυτό μυούμε τους μαθητές μας σε πραγματικές συνθήκες ομιλίας της γλώσσας.

Η προφορική εξάσκηση δεν υποβαθμίζεται σε στείρα και ξύλινη επανάληψη κανόνων, αλλά ζωντανεύουν μέσα από τα εκφραστικά μέσα και τη γνώση που παρέχουμε!

Στόχος μας η βαθιά κατανόηση της γλώσσας με τρόπο απλό και ουσιαστικό, που θα αναιρέσει μια για πάντα την εσφαλμένη αντίληψη που επικρατεί ότι η γερμανική είναι μια δύσκολη γλώσσα.

Γιατί σε μας απλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ…