Πέρα από τη βασική δομή διαθέτουμε ένα ατομικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ακολουθούμε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στις δύο πρώτες τάξεις μας (Ε΄+ΣΤ΄ Δημοτικού). Μετά το πέρας των πρώτων δύο διδακτικών ετών καλούνται οι μαθητές μας να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προγράμματα σπουδών: απλό ή εντατικό. Με το απλό θα οδηγηθούν στην απόκτηση του Zertifikat Β2 (επιπέδου Lower) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (σύνολο δηλ. 5) και με το εντατικό μέσα στα επόμενα δύο (σύνολο δηλ. 4).

Σεβόμαστε τον πολύτιμο και περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι μαθητές μας και θέλουμε να τους απαλλάξουμε από περιττές παρακολουθήσεις. Μπορούν να κερδίσουν χρόνο σπουδών, εφόσον είναι βέβαια ικανοί να αντεπεξέλθουν στους όρους που θέτει το κάθε πτυχίο και να αποκτήσουν και τα 4 σημαντικά πτυχία της Γερμανικής Γλώσσας  (Β1, B2, C1 και C2) μέχρι και την Β΄ Λυκείου, ξεκινώντας από την Ε΄ Δημοτικού.

Η απόκτηση των περαιτέρω και τελευταίων 2 πτυχίων (C1+C2) απαιτεί την παρακολούθηση τουλάχιστον ενός-δύο επιπλέον έτους το καθένα.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Σπουδών

2019-2020 (Ε΄ Δημοτικού):

alt Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλους τους μαθητές.

2020-2021 (ΣΤ΄ Δημοτικού):

Μάιος 2019: Επιλογή ενός από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών:  ατομικού ή εντατικού προγράμματος σπουδών με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του.

Πρόγραμμα σπουδών – απλό

2021-2022(Α΄ Γυμνασίου): πρόγραμμα μαθημάτων στους ρυθμούς των προηγούμενων ετών

2022-2023 (Β΄ Γυμνασίου): απόκτηση του 1ου πτυχίου (Zertifikat Β1)

2023-2024 (Γ΄ Γυμνασίου): απόκτηση του 2ου πτυχίου (Zertifikat Β2- αντίστοιχο του αγγλ. Lower)

2024- …   Επιλογή συνέχισης σπουδών ή όχι.

Πρόγραμμα σπουδών – εντατικό

Καλοκαίρι 2021: Εντατικά Μαθήματα – Διάρκεια 50 Διδακτικές Ώρες

2021-2022 (Α΄ Γυμνασίου): απόκτηση του 1ου πτυχίου (Zertifikat Β1)

2022-2023 (Β΄ Γυμνασίου): απόκτηση του 2ου πτυχίου (Zertifikat Β2 –αντίστοιχο του αγγλ. Lower)

2023- …  Επιλογή συνέχισης σπουδών ή όχι.

* * Τα προγράμματα σπουδών μας ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας  

       (Goethe, ÖSD, KΠΓ), κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων:

Β1, Β2 (τμήματα πτυχίων): Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019                                                   

Παιδικά - Ρ1, Ρ2, Ρ3: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019