Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Είναι μια τυποποιημένη καταγραφή ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες σε 6 επίπεδα – Α1 & Α2 για βασικές γνώσεις, Β1 & Β2 για καλές γνώσεις, Γ1 & Γ2 για άριστες γνώσεις. Οι περιγραφές των επιπέδων έχουν γραφτεί σε απλή γλώσσα και δηλώνουν τί είναι σε θέση να κάνει ο χρήστης στη γλώσσα.

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισμένα διεθνή στάνταρ για τη μέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων σε πολλές γλώσσες. Όλο και περισσότεροι μαθητές γλωσσών θα το χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο.

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών προωθείται από το Europass, μία μοναδική μέθοδο για τη με διαφάνεια καταγραφή των τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας το Διαβατήριο Γλωσσών ως ένα από τα έγγραφα του Europass ώστε:

- να διευκολύνει την κινητικότητα στην Ευρώπη για εύρεση εργασίας

- να δώσει αξία στην εκμάθηση γλωσσών

- να συνεισφέρει στη διαπολιτισμική αποδοχή και

- να ενισχύσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή.

Επίπεδα
Μοριοδότηση ΑΣΕΠ
Α1 - Στοιχειώδης Γνώση

Α2 - Βασική Γνώση

Β1 - Μέτρια Γνώση Zertifikat Deutsch
Β2 - Καλή Γνώση

Zertifikat Deutsch B2  (Lower)

30
C1 - Πολύ Καλή Γνώση

Zertifikat Deutsch C1 (Advanced)

50
C2 - Άριστη Γνώση

Zertifikat Deutsch C2(Proficiency)

70

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα του ΚΕΠΑ στην ελληνική γλώσσα

*Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

*Allgemeinsprachliche Prüfungen für Deutsch als Fremdsprache