Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Είναι μια τυποποιημένη καταγραφή ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες σε 6 επίπεδα – Α1 & Α2 για βασικές γνώσεις, Β1 & Β2 για καλές γνώσεις, Γ1 & Γ2 για άριστες γνώσεις. Οι περιγραφές των επιπέδων έχουν γραφτεί σε απλή γλώσσα και δηλώνουν τί είναι σε θέση να κάνει ο χρήστης στη γλώσσα.

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισμένα διεθνή στάνταρ για τη μέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων σε πολλές γλώσσες. Όλο και περισσότεροι μαθητές γλωσσών θα το χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο.

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

προωθείται από το Europass, μία μοναδική μέθοδο για τη με διαφάνεια καταγραφή των τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας το Διαβατήριο Γλωσσών ως ένα από τα έγγραφα του Europass ώστε:

1.

να διευκολύνει την κινητικότητα στην Ευρώπη για εύρεση εργασίας

 

2.

να δώσει αξία στην εκμάθηση γλωσσών

 

 

 

3.

να συνεισφέρει στη διαπολιτισμική αποδοχή και

-να ενισχύσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή.

Zertifikat

Επίπεδα                                                     Μοριοδότηση

 

Στοιχειώδης γνώση

 

Βασική γνώση

Zertifikat
Zertifikat

Μέτρια Γνώση

Zertifikat Deutsch Β2 (Lower)
Zertifikat Deutsch Β2 (Lower)3

καλή γνώση

Zertifikat Deutsch C1 (Advanced)
Zertifikat Deutsch C1 (Advanced)5

Πολύ καλή γνώση

Zertifikat Deutsch C2  (Proficiency)
Zertifikat Deutsch C2 (Proficiency)7

Άριστη γνώση

Image

τ.2531085888 - κ. 6948889883

facebook

instagram

© 2021 Λέξημα Γερμανικά All Rights Reserved --- Created by Optimum Informatics